Zobacz temat
 Drukuj temat
PO NOTYFIKACJI USTAWY
Maja
Maja
Dodany dnia 28-11-2013 18:40

POSIEDZENIE PODKOMISJI STAŁEJ ds.RYNKU PRACY

w temacie:
Stanu realizacji ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność - kontynuacja.

DNIA 04.12.2013 R GODZ.10.30
Orion
Dodany dnia 05-12-2013 16:02


USTAWA UMORZENIOWA DLA CZYNNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW JUŻ DZIAŁA!


Na posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw rynku pracy w dniu 4 grudnia 2013 r. dotyczącym stanu realizacji ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) jako organizacja wspierająca i reprezentująca poszkodowanych przez zmianę interpretacji ZUS drobnych przedsiębiorców w sprawach z tzw. zbiegu tytułów i zawieszania działalności gospodarczej w latach 1999 -2009, wniósł o objęcie ustawą również tych osób, które posiadały stwierdzone decyzją ZUS zadłużenie z tytułu wszystkich składek (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, wypadkowe i Fundusz Pracy), ale ze względu na przedłużające się prace nad ustawą pozostało im do spłaty - często nie z ich własnej winy, np. w wyniku tak prowadzonej egzekucji - jedynie zadłużenie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego i Funduszu Pracy.
Ponadto Dorota Wolicka, dyrektor Biura Interwencji i Organizacji ZPP, zwróciła uwagę na przedwczesne, a w wielu wypadkach nieuzasadnione "zerowanie" przez organ kont ubezpieczonych ze zbiegu tytułów przedsiębiorców, co jest niezrozumiałą praktyką wobec zgodnej z przepisami możliwości objęcia ich równocześnie ubezpieczeniem z kilku tytułów, a nie tylko przymusowo z działalności, szczególnie że środki te zostały wypracowane przez przedsiębiorców jako pracowników i powinny zasilać ich indywidualne konta emerytalne.
ZPP wniósł również o okresowe uaktualnianie serwisu ZUS pod kątem stanu realizacji ustawy umorzeniowej oraz informacji dot. odpowiedzi na powtarzające się najczęściej pytania zainteresowanych umorzeniem, co ma szansę ułatwić zainteresowanym skorzystanie z umorzenia.
Jest to szczególnie istotne, ponieważ jedynie osoby, które złożą odpowiedni wniosek w ustawowym terminie będą miały szansę na uzyskanie umorzenia.

Podczas posiedzenia wyjaśniono również interesujące przedsiębiorców kwestie dot. realizacji samej ustawy oraz złożono podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do uwolnienia drobnych przedsiębiorców od nienależnie naliczonych przez ZUS długów.

Podniesiona kwestia ewentualnej nowelizacji ustawy nie spotkała się aprobatą posłów Podkomisji.

Najważniejszą jednak informację dla oczekujących na zakończenie notyfikacji czynnych przedsiębiorców podała wiceprezes ZUS Mirosława Boryczko, która oświadczyła, że ZUS nie będzie czekał na oficjalne upublicznienie decyzji Komisji Europejskiej ws. notyfikacji ustawy umorzeniowej, ale już rozpoczął rozpatrywanie wniosków czynnych przedsiębiorców zgodnie z jej wynikiem.

Oznacza to w praktyce, że wszystkie wnioski czynnych przedsiębiorców o umorzenie długów z mocy w/w ustawy, które zostaną od tej chwili złożone, będą rozpatrywane bez zawieszania postępowania do czasu oficjalnego upublicznienia decyzji KE i bez wymaganych dokumentów koniecznych przy ubieganiu się o pomoc publiczną.
Wystarczy zatem by czynny przedsiębiorca złożył sam wniosek by uzyskać umorzenie, tak samo jak w przypadku osób, które zamknęły działalność gospodarczą przed 1 września 2012 r.

Postępowania z wcześniej złożonych przez czynnych przedsiębiorców wniosków zostaną przez ZUS odwieszone i prowadzone dalej zgodnie z ustawą.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od przedstawicieli ZUS na dzień 30.09.2013.r. było:
- 72 677 złożonych wszystkich wniosków o umorzenie z mocy ustawy z dnia 9 listopada 2012 r., w tym:
- 11124 wydano decyzji o umorzeniu,
- 38 tys. wydano decyzji określających warunki umorzenia,
- 2034 wydano decyzji o odmowie umorzenia,
- 7928 wydano decyzji o umorzeniu postępowania.
- a 19098 wniosków zostało złożonych przez czynnych przedsiębiorców, którzy czekali do momentu wydania decyzji przez Komisję Europejską ws. notyfikacji ustawy umorzeniowej.

Zachęcamy do składania wniosków o umorzenie, szczególnie wszystkich poszkodowanych przez ZUS czynnych przedsiębiorców, którzy z niecierpliwością czekali na tę chwilę!

Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkim powodzenia!
Dorota Wolicka
 
Maja
Maja
Dodany dnia 09-01-2014 12:20

Wklejam treść interpelacji P.Poseł Kołodziej, złożonej drogą elektroniczną 07.01, a 08.01 w formie papierowej.
Na stronie sejmowej pojawi się dopiero za kilka dni.

Warszawa, dnia 07.01.2014 r.
Ewa Kołodziej
Klub Parlamentarny
Platforma Obywatelska RPSzanowny Pan
Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister Pracy i Polityki Społecznej


Interpelacja


w sprawie realizacji ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa z dnia 09.11.2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1551) o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność umożliwia w sposób pełny ubiegać się o abolicję wszystkim tym osobom, których ustawa dotyczy, a które złożyły i złożą odpowiedni wniosek o umorzenie niezapłaconych składek za okres od 1 stycznia 1999 do 28 lutego 2009 roku. Wszelkie decyzje, w tym decyzje określające warunki umorzenia należności oraz decyzje o umorzeniu lub odmowie umorzenia należności mogą zostać bez żadnych przeszkód wydane przez ZUS, zgodnie z notyfikacją ustawy abolicyjnej przez Komisję Europejską z dnia 20 listopada 2013 r. Jednakże pomimo notyfikacji ustawy abolicyjnej przez Komisję Europejską, docierają do mnie niepokojące sygnały od przedsiębiorców z różnych miast Polski, iż terenowe jednostki ZUS pomijają fakt notyfikacji ustawy abolicyjnej, realizując wnioski o umorzenie w sposób niezgodny z notyfikacją tejże ustawy. Jednym z powtarzających się przykładów jest żądanie przez ZUS złożenia pisemnej deklaracji byłego przedsiębiorcy o niezakładaniu działalności gospodarczej w przyszłości.
Ponadto w dalszym ciągu pojawia się problem nierównego traktowania przez ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą na dzień składania wniosku, a osobami nieprowadzącymi już działalności. Przedsiębiorcy podnoszą również problem wielu sprzecznych informacji podawanych na stronie internetowej ZUS. Zachodzi zatem obawa o prawidłową i rzetelną realizację zapisów ustawy abolicyjnej przez ZUS. W sytuacji kiedy terenowe jednostki ZUS w różny sposób interpretują ustawę oraz decyzję Komisji Europejskiej, zachodzi potrzeba weryfikacji sposobu realizacji przez ZUS przedmiotowych przepisów. W świetle nieprawidłowości, które w przekonaniu osób zainteresowanych mają miejsce, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o pełny nadzór Ministerstwa nad pracami ZUS w tej materii.
W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1.Czy Ministerstwo prowadzi weryfikację prawidłowości realizacji ustawy abolicyjnej przez ZUS?

2.Czy Ministerstwo przekazało ZUS stosowne wytyczne dotyczące sposobu realizacji ustawy abolicyjnej?

3.Czy Ministerstwo przewiduje wydanie aktów wykonawczych do ww. ustawy?

4.Czy Pan Minister może wytłumaczyć w jaki sposób zostaną potraktowane osoby, które otrzymają decyzję ZUS wyłączającą z ubezpieczeń społecznych za okres objęty ustawą po 15 stycznia 2015 r., a w szczególności w jakim terminie będą mogły złożyć wniosek o umorzenie?

5.Czy ZUS może domagać się od przedsiębiorcy składającego wniosek o umorzenie dodatkowych dokumentów dotyczących np. udzielenia pomocy de minimis i oświadczeń, w tym deklaracji niepodejmowania w przyszłości działalności gospodarczej?

6.Czy Ministerstwo posiada informację dotyczące liczby przedsiębiorców, którzy do dnia dzisiejszego nie otrzymali od ZUS decyzji wyłączających z ubezpieczeń społecznych za okres objęty ustawą?Z poważaniem

Ewa Kołodziej
Poseł na Sejm RP
Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r.
Braveheart
Dodany dnia 09-01-2014 14:24

Pismo - Iterpelacja P. Poseł Ewy Kołodziej:


http://www.spprp....%C4%87.pdf
 
Maja
annatur1
Dodany dnia 09-01-2014 21:16

Ustawa umorzeniowa dla 500 000 przedsiębiorców


http://www.youtub...D3cYg4HPAU

prawda w oczy
Dodany dnia 10-01-2014 09:29

Pani Poseł Ewa Kołodziej na youtube wystąpienie w Sejmie na temat:
Jak skorzystać z ustawy abolicyjnej ? Kilka praktycznych informacji !


http://www.youtub...p7sMPXMHwg
 
Maja
annatur1
Dodany dnia 13-01-2014 20:17

W niedzielę 12.01.2014r w Łodzi miałam zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu Przedsiębiorców z przedstawicielami ZUS, oraz posłami zaangażowanymi w pracy nad ustawą.
Na spotkanie zorganizowane przez Maję i Zbyszka, przybyli posłowie: p. Kołodziej, p. Siedlaczek, p. Drozd, oraz p. Hanajczyk. Odpowiedzi na pytania zadawane przez przedsiębiorców udzielały Agata Wiśniewska Dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów w centrali ZUS, oraz dyrektor oddziału ZUS w Łodzi p. Danuta Kmieć.
Została również udzielona odpowiedź na pytanie o czas realizacji ustawy. Usłyszeliśmy, że termin działania ustawy nie kończy się z dniem 15.01 2015r. Ustawa działa bezterminowo. Podano przykład, że jeśli ktoś otrzyma decyzję powiedzmy w 2016 roku, to ma również 12 miesięcy od czasu jej uprawomocnienia,
na złożenie wniosku o umorzenie, zgodnie z zapisem w ustawie.

Uczestnicy spotkania mieli również sporo innych wątpliwości związanych z realizacją ustawy. Posłowie zobowiązali się, że będą monitorowali realizację ustawy,
że trzeba będzie powołać nawet komisję, jeśli nadal realizacja umorzeń będzie przebiegała niezgodnie z ustawą w oddziałach ZUS, skąd już w tej chwili dochodzą niepokojące sygnały.
Za spotkanie serdecznie dziękuję. Jestem w miarę spokojna .Uśmiech

Wdzięczni przedsiębiorcy zaangażowanym Posłom
https://www.faceb...mp;theater
Edytowane przez Maja dnia 24-01-2014 15:05
 
Maja
annatur1
Dodany dnia 13-01-2014 23:10

Migawki ze spotkania w Łodzi w dn. 12.01.2014


https://www.faceb...mp;theater

https://www.faceb...mp;theater

Wczoraj w Łodzi, zostały potwierdzone przez ZUS umieszczane tutaj wcześniej wypowiedzi :

http://www.youtub...D3cYg4HPAU
http://www.youtub...p7sMPXMHwg

A tu jeszcze moment podziękowania za zaangażowanie i wspólna pracę nad ustawą

https://www.faceb...mp;theater
 
Maja
Linki do Ustawy z dnia 09.11.2012r.:

http://isap.sejm....0120001551

http://www.google...0103,d.bGE


Orion
Dodany dnia 15-01-2014 20:47

DECYZJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ WS. USTAWY UMORZENIOWEJ JUŻ OPUBLIKOWANA.


Decyzja KE (UE) notyfikująca ustawę umorzeniową już opublikowana w Official Journal of the European Union JOCE C/10/2014.

Pod datą 14.01.2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - link bezpośredni do wersji angielskiej:


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:010:FULL:ENPDF

(Volume 57, poz.10/3) została opublikowana decyzja notyfikacyjna KE (UE), której pełna treść pozbawiona informacji poufnych, opatrzona claimerem, została dnia 08.01.2014 r. udostępniona wyłącznie w celach informacyjnych, pod linkiem:

http://ec.europa...._115_2.pdf

Tym samym kolejny etap procedury notyfikowania ustawy umorzeniowej za nami.

Ważniejsze informacje z decyzji KE, to:

- program pomocy o nazwie Umorzenie przedsiębiorcom należności z tytułu składek (zwany dalej programem) został zgłoszony w celach uzyskania pewności prawnej,

- umorzenie dotyczy jedynie nieopłaconych obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne należnych za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. (w tym wszystkich odsetek za zwłokę i innych opłat dodatkowych związanych z przedmiotowymi składkami obowiązkowymi),

- aby skorzystać z umorzenia, należy złożyć odpowiedni wniosek do dnia 15 stycznia 2015 r. lub w terminie 12 miesięcy od przyjęcia decyzji orzekającej zadłużenie, w zależności od tego, która data jest późniejsza,

- brak formalnej i faktycznej selektywności jest dodatkowo wzmocniony przez brak jakiejkolwiek swobody uznania ze strony administracji (tj. ZUS-u).
Działalność ZUS-u ogranicza się do zarządzania wdrażaniem środka, przy czym organ ten nie posiada żadnych uprawnień do ingerowania w przyznawanie środka lub jego intensywność,

I to co najważniejsze:
- publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pozwala na umarzanie należności czynnym przedsiębiorcom, bez obawy stawiania zarzutu nie wyczerpania terminów proceduralnych. Data publikacji tj. dnia 14 01.2014 r. była oczekiwana i wręcz niezbędna szczególnie dla przedsiębiorców z zawieszonymi postępowaniami egzekucyjnymi,

- udzielone na mocy ustawy, umorzenie należności - nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu przepisów unijnych [art.107(3)(a) i (c)].

Warto zaznajomić się z pełną treścią decyzji KE (UE), która znajduje się pod linkiem:
http://ec.europa...._115_2.pdf
i bez zbędnej zwłoki złożyć wniosek o umorzenie.

Życzę powodzenia w umarzaniu należności !

Pozdrawiam serdecznie.
Dorota Wolicka
Edytowane przez Maja dnia 26-01-2014 15:26
 
Maja
W wyniku spotkania w Łodzi w dniu 12.01.2014r. i poruszonych na nim zagadnień związanych z realizacją umorzeń przez ZUS, Pan Poseł Siedlaczek złożył interpelację poselską do Pana Min.Kamysza:


Warszawa, dnia 17.01.2014 r.

Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Henryk Siedlaczek

Klub Parlamentarny
Platforma Obywatelska

Szanowny Pan
Władysław Kosiniak - Kamysz
Minister Pracy i Polityki Społecznej

INTERPELACJA


W sprawie ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551) – tzw. ustawy abolicyjnej - w kwestii procedur umorzenia składek przez osoby prowadzące pozarolnicza działalność gospodarczą .


Szanowny Panie Ministrze,

Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551) jest wielkim sukcesem. Ustawa przewiduje umorzenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności, odsetek za zwłokę od ww. składek, opłaty prolongacyjnej, kosztów upomnienia, opłaty dodatkowej, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

Szczegółowe wiadomości w tej sprawie, zawiera specjalnie opracowany poradnik ZUS. Niestety, wiele podanych w nim informacji jest dla poszkodowanych przedsiębiorców niejasnych i nieprecyzyjnych.

Poradnik informuje, iż w przypadku osób prowadzących działalność w dniu złożenia wniosku o umorzenie, wobec których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, do poprawnie wypełnionego wniosku należy dołączyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, które Klient otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat (może być to również jego własne oświadczenie) albo oświadczenie, że nie otrzymał pomocy de minimis w tym okresie, czyli:
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
lub oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej,
w przypadku prowadzenia przez podmiot książki przychodów i rozchodów również wyciąg z książki przychodów i rozchodów.

1. Czy w/w postępowanie egzekucyjne odnośnie składek umarzalnych , powinno być zawieszone,czy raczej umorzone natychmiast po złożeniu wniosku z mocy ustawy umorzeniowej, bez wymagania żadnych dodatkowych dokumentów ? Zapis art. 5 pkt.2 ustawy umorzeniowej odnosi się do czasu oczekiwania na notyfikację KE.

2. Czy umarzane są także składki zdrowotne, które były zbieżne ze składkami społecznymi przed wszczęciem postępowania komorniczego, a które w wyniku tego postępowania, zostały uregulowane w I- szej kolejności i pozostały do opłacenia same zdrowotne ?

3. Do jakiego terminu /daty/ ZUS będzie wydawał ubezpieczonym decyzje wyłączające z ubezpieczeń za okres objęty ustawą tj. za lata1999-2009


Pytanie powyższe jest o tyle istotne, że odpowiedź na nie Dyrektor Oddziału ZUS w Łodzi, była bardzo niepokojąca, jako że stwierdziła ona, iż " Zakład zawsze może dochodzić należnych składek i nie ma w tym zakresie określonego terminu " Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w swoich odpowiedziach do Komisji Europejskiej z dnia 25.04.2013r. informował, że ZUS należności za okres objęty ustawą może dochodzić do 01stycznia 2017r., o ile nie został przerwany bieg przedawnienia.
Przerywanie zaś biegu przedawnienia należności przez Zakład, poprzez wszczynanie postępowania wyjaśniającego i nie kończenie tego postępowania wydaniem decyzji nawet przez kilka lat, daje ZUS możliwość wszczęcia tego postępowania ponownie po kilku latach. W ten sposób należności nigdy się nie przedawnią.

4. Dlaczego w niektórych Oddziałach Zakładu, wymaga się od byłego przedsiębiorcy składającego wniosek o umorzenie, złożenia pisemnego oświadczenia-deklaracji nie podejmowania w przyszłości prowadzenia działalności gospodarczej ?
/ przykład Zawiercie i Sosnowiec/

5. Jaki tryb postępowania jest zastosowany w stosunku do osoby ubiegającej się o umorzenie z mocy ustawy w przypadku wydanego przez sąd zaocznego wyroku hipoteki przymusowej?

6.Czy wpłacone raty z tyt. hipoteki przymusowej będą zwrócone lub zaliczone na poczet przyszłych składek ?

7. Dlaczego w przypadku opłacania przez czynnego przedsiębiorcę składek za swoich obecnych pracowników, składki te są przeksięgowywane na poczet zadłużenia własnych składek płatnika/pracodawcy ?


Panie Ministrze, mając na uwadze intencję ustawodawcy - który wprowadzając do obrotu prawnego niniejsza ustawę abolicyjną dla poszkodowanych przedsiębiorców docelowo dąży do umorzenia składek, a także z uwagi na powagę sprawy i jej pilność - proszę o rzetelne i jednoznaczne ustosunkowanie się do zadanych powyżej pytań.


Z poważaniem

Poseł na Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej

Henryk Siedlaczek


W tej interpelacji nie zostało złożone zapytanie dotyczące składania wniosków i realizacji przez ZUS umorzeń po 15.01.2015r., z uwagi na wcześniej zadanie tego pytania w interpelacji P.Poseł Kołodziej, jak również z uwagi na zgodną z decyzją KE odpowiedź p.Agaty Wiśniewskiej dyr.departamentu realizacji dochodów w centrali ZUS.

Jedynie powtórzono pytanie o składanie przez byłych przedsiębiorców deklaracji o nie zakładaniu przez nich w przyszłości DG, z uwagi na obawę dalszych takich praktyk w innych oddziałach ZUS w kraju.

W związku z w/w i innymi pytaniami zadanymi na spotkaniu, Pani Poseł Kołodziej wystąpiła do BAS o prawną wykładnię ustawy.
Edytowane przez Maja dnia 25-01-2014 08:13
 
Maja
Poniżej pismo Pani Poseł Ewy Kołodziej do BAS z dnia 23.01.2014r

Zlecenie dla Biura Analiz Sejmowych o sporządzenie opinii prawnej w przedmiocie realizacji
ustawy z dnia 9 listopada 2012 r.

o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

Z uwagi na występujące często problemy przedsiębiorców, wobec których mocą ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1551) przedsiębiorcom, którzy złożyli bądź złożą stosowny wniosek, zostaną umorzone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Umorzenie dotyczy osób obowiązkowo podlegających ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności, odsetek za zwłokę od ww. składek, opłaty prolongacyjnej, kosztów upomnienia, opłaty dodatkowej, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego. Problemem zainteresowanych przedsiębiorców są występujące rozbieżności w sposobie interpretacji przedmiotowej ustawy przez terenowe jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przez co w ocenie wielu przedsiębiorców ich problemów nie rozwiązało wejście w życie ustawy, jak również jej późniejsza notyfikacja dokonana przez Komisję Europejską.

Przedsiębiorcy ubiegający się o umorzenie nieopłaconych za siebie składek za okres objęty ustawą umorzeniową, zatrudniający pracowników obecnie bądź w przeszłości, bez względu na podstawę zatrudnienia, otrzymują od ZUS informację o posiadaniu na swoich kontach kwot niepodlegających umorzeniu. Składki, które są lub były odprowadzane przez przedsiębiorcę/płatnika za pracownika/ów, są obecnie przeksięgowywane, jako wpłata płatnika na siebie. Kwota do umorzenia ulega w tym momencie pomniejszeniu o przeksięgowaną wpłatę, natomiast składka na pracownika/ów, jest do zapłaty wraz z odsetkami. Podstawą do księgowania wpłat przez ZUS powinien być składany przez płatnika druk RCA.
ZUS w decyzjach o warunkach umorzenia podaje tylko kwoty umarzalne, dlatego zdarza się, że przedsiębiorca dowiaduje się o posiadaniu na swoim koncie należności niepodlegających umorzeniu w późniejszym terminie, już po uprawomocnieniu się w/w decyzji o warunkach umorzenia.

W niektórych przypadkach ZUS wymaga od przedsiębiorców składających wniosek o dokonanie umorzenia należności złożenia wielu dodatkowych dokumentów czy oświadczeń, nie wyłączając oświadczenia o niepodejmowaniu w przyszłości działalności gospodarczej.

Innym przykładem może być wymagane przez ZUS złożenie dodatkowego dokumentu dotyczącego udzielenia pomocy de minimis, gdzie powszechnie wiadomym jest, że decyzją Komisji Europejskiej z dnia 20 listopada 2013 r. zgłoszony środek nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W związku z powyższym pojawiają się wątpliwości dotyczące prawidłowości działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dokonywanej przez ZUS interpretacji przepisów Ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność, dlatego proszę o przygotowanie opinii prawnej zawierającej interpretację przedmiotowej ustawy oraz odpowiedź na zadane poniżej pytania:


1.Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych we właściwy sposób realizuje postanowienia ustawy z uwzględnieniem celu jakim kierował się prawodawca przy tworzeniu przedmiotowej ustawy?

2.Czy ZUS może domagać się od przedsiębiorcy składającego wniosek o umorzenie dodatkowych dokumentów dotyczących np. udzielenia pomocy de minimis i oświadczeń, w tym deklaracji niepodejmowania w przyszłości działalności gospodarczej?

3.W jaki sposób zostaną potraktowane osoby, które otrzymają decyzję ZUS wyłączającą z ubezpieczeń społecznych za okres objęty ustawą po 15 stycznia 2015 r., a w szczególności w jakim terminie będą mogły złożyć wniosek o umorzenie?


Z poważaniem
Ewa Kołodziej
 
Maja
Łódź 12.01.2014r Konferencja dotycząca Ustawy Umorzeniowej


http://www.youtub...e=youtu.be
 
Maja
Maja napisał(a):

PODSUMOWANIE


Link do Ustawy z 09.11.2012r.:

http://isap.sejm....0120001551

14.01.2014r. Zakończył sie kolejny etap procedury notyfikowania Ustawy Umorzeniowej.

DECYZJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ OPUBLIKOWANA 14.01.2014r.w Official Journal of the European Union JOCE C/10/2014. / Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej/

pełna treść decyzji KE: http://ec.europa...._115_2.pdf

Przedmiot: Pomoc państwa SA. 36200 (2013/N) - Polska
Umorzenie przedsiębiorcom należności z tytułu składek

WYBRANE WAŻNE Z DECYZJI KE


1. PROCEDURA

(1) Pismem zarejestrowanym w dniu 11 lutego 2013 r. władze polskie zgłosiły
program pomocy o nazwie " Umorzenie przedsiębiorcom należności z tytułu
składek " (zwany dalej " programem " ) w celach uzyskania pewności prawnej.
Komisja zwróciła się o dodatkowe informacje w pismach z dnia 2 kwietnia 2013r
(D/031895) i z dnia 25 czerwca 2013 r. (D/064689), na które władze polskie
odpowiedziały pismami zarejestrowanymi w dniu 25 kwietnia 2013 r. (A/041115)
i w dniu 12 lipca 2013 r. (A/072772).

2.5. Czas trwania i zakres stosowania

(20) Przedmiotowe umorzenie dotyczy jedynie nieopłaconych obowiązkowych
składek na ubezpieczenie społeczne należnych za okres od dnia 1 stycznia 1999 r.
do dnia 28 lutego 2009 r. (w tym wszystkich odsetek za zwłokę i innych opłat
dodatkowych związanych z przedmiotowymi składkami obowiązkowymi).

(21) Środek wejdzie w życie po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

(22) Aby skorzystać z umorzenia, należy złożyć odpowiedni wniosek do dnia
15 stycznia 2015 r. lub w terminie 12 miesięcy od przyjęcia decyzji orzekającej
zadłużenie
, w zależności od tego, która data jest późniejsza.


4. OCENA

(38) Ponadto, brak formalnej i faktycznej selektywności jest dodatkowo wzmocniony
przez brak jakiejkolwiek swobody uznania ze strony administracji (tj. ZUS-u).

Przedmiotowy środek ma bezpośrednie zastosowanie do wszystkich podmiotów,
które wykazały chęć jego stosowania i spełniają warunki określone w podstawie
prawnej. Działalność ZUS-u ogranicza się do zarządzania wdrażaniem środka,
przy czym organ ten nie posiada żadnych uprawnień do ingerowania w
przyznawanie środka lub jego intensywność.


(45) W związku z powyższym, Komisja doszła do wniosku, że zgłoszony środek ma
zastosowanie w równym stopniu do wszystkich przedsiębiorstw
podlegających
obowiązkowi opłacania obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne z
tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i nie spełnia jakiejkolwiek
przesłanki selektywnej korzyści. Środek ten należy więc uznać za ogólny i
niewchodzący w zakres art. 107 TFUE.


5. DECYZJA

W związku z powyższym Komisja uważa, że zgłoszony środek nie stanowi pomocy
państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.Z formularzy notyfikacyjnych UOKiK wysłanych 25.04.2013r do KE


Okres obowiązywania ustawy

Odp. UOKiK z dnia 25.04.2013r. str.2

Jedynie przy założeniu, że w odniesieniu do należności objętych ustawą, wobec których nie nastąpiło zawieszenie lub przerwanie biegu terminu przedawnienia i które nie zostały zabezpieczone hipotecznie na majątku dłużnika można założyć, iż należności za lata 1999-2002 uległy przedawnieniu, natomiast w odniesieniu do należności za lata 2003-28.02.2009r.(przy uwzględnieniu nowych zasad przedawniania należności, o których mowa w pkt.10) decyzja o wysokości zadłużenia mogłaby być wydana przed ich przedawnieniem, tj. maksymalnie do 01.stycznia 2017r. Oznaczałoby to, że wniosek o ich umorzenie mógłby być złożony przez zainteresowanego w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji

http://www.spprp....attach=224

Odp. UOKiK z dnia 25.04.2013r str.9

W odniesieniu do przedawnienia należności władze polskie pragną wyjaśnić, iż zgodnie ze zmianą art. 24 ust. 4 i ust. 6g ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, do przedawnienia należności z tytułu składek, powstałych przed dniem 1 stycznia 2012r. , stosuje się przepisy przejściowe, tj. art.27 ustawy z dnia 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców. Z przepisów tych wynika, że do przedawnienia , którego bieg rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2012r., stosuje się przepisy tej ustawy, chyba , że na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem przedawnienie nastąpiłoby wcześniej. Oznacza to, iż do przedawnienia należności z tytułu składek, dla których bieg przedawnienia rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2012r., stosuje się 5 letni okres przedawnienia liczony od dnia 1 stycznia 2012r.,chyba, że przedawnienie zgodnie z dotychczasowymi przepisami nastąpiłoby wcześniej. Konsekwencją powyższych zmian jest fakt, iż w stosunku do należności objętych ustawą (czyli powstałych przed dniem 1 stycznia 2012r.) stosuje się 5 letni okres przedawnienia liczony od 1 stycznia 2012r., chyba, że przedawnienie należności zgodnie z dotychczasowymi przepisami nastąpiłoby przed 1 stycznia 2017r.

http://www.spprp....attach=226

Edytowane przez Maja dnia 09-11-2018 08:34
 
Maja
http://forumprawn...us-35.html
 
Maja
ZUS ubabrał nas w zadłużenia !

Gdybyśmy nie byli pewni, że mamy rację i nie mieli świadomości naszego wcześniejszego prawa do korzystania ze zbiegu tytułów do ubezpieczeń i zawieszania DG, nigdy nie zaczęlibyśmy walki z ZUS !

Tą świadomość miała faktycznie garstka ludzi w porównaniu do liczby dzisiejszych beneficjentów ustawy.
Większość uważała, że z ZUS się nie wygrywa i to jest bez sensu, inni że to strata czasu i lepiej skupić się na swojej pracy, jeszcze inni woleli się przyglądać i poczekać co z tego wyniknie.

Ta garstka ludzi biorąca udział w manifestacjach, biegająca do posłów i aktywnie uczestnicząca w wielu innych działaniach, nie poddawała się zwątpieniu, tylko walczyła !


Ustawa jest niedoskonała i niezadowalająca wszystkich, ale Ustawa jest i jest pozytywna opinia KE !
To teraz zadbajmy o właściwą jej realizację przez ZUS !

Ważne jest żeby każdy był pewny, co ustawa daje i domagał się prawidłowej realizacji jej zapisów zgodnie z intencją walczących i ustawodawcy, a nie urzędników !
Człowiek świadomy przepisów i swoich praw z nich wynikających, ma inną postawę wobec urzędnika i potrafi domagać się skutecznej ich realizacji w oparciu o te przepisy.Nieświadomy boi się wszystkiego i wszystkich, a szczególnie urzędników !

Bardzo dobrze, że została zwrócona uwaga na to, że niektórzy pracownicy ZUS uważają, że ustawa działa tylko do 15.01.2015r.!
Tych nieprawidłowości jest zdecydowanie więcej zarówno w ulotkach, na stronie ZUS i różnych Oddziałach w kraju!
Trzeba reagować na wszystkie i interweniować wszędzie, ale też pokazywać, co ustawa daje i jakie działania zostały podjęte w celu prawidłowej zgodnej z Ustawą realizacją jej zapisów przez ZUS !!!

Dyskutować, pisać o obawach, wątpliwościach i nieprawidłowościach trzeba, należy i to na wielu wątkach.
Proponuję na tym wątku, pisać tylko o wszystkich podjętych interwencjach i działaniach oraz podawać do wiadomości efekty tych działań, dla dobra wszystkich poszkodowanych.

Edytowane przez Maja dnia 25-01-2014 13:05
 
Maja
Maja napisał(a):
Maja
Dodany dnia 28-11-2013 18:40

POSIEDZENIE PODKOMISJI STAŁEJ ds.RYNKU PRACY

w temacie:
Stanu realizacji ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność - kontynuacja.

DNIA 04.12.2013 R GODZ.10.30

Orion
Dodany dnia 05-12-2013 16:02

USTAWA UMORZENIOWA DLA CZYNNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW JUŻ DZIAŁA!

(...)

Podczas posiedzenia wyjaśniono również interesujące przedsiębiorców kwestie dot. realizacji samej ustawy

(...)Tymi interesującymi przedsiębiorców ( w tym Artemis) kwestiami były min.pytania skierowane do prezes ZUS pani M.Boryczka dotyczące :

- działania ustawy po 2015r.
otrzymana odpowiedź brzmiała " jeśli decyzja zostanie wydana np.w 2016r. to osoba będzie miała 12 m-cy na złożenie wniosku o umorzenie "

- składania wniosków o umorzenie przez osoby nie posiadające jeszcze decyzji wyłączających,( np.przewidują wyjazd z kraju i z obawy o otrzymanie takiej decyzji pod swoją nieobecność, chcą teraz uzyskać umorzenie)

udzielona odpowiedź brzmiała," jeśli ktoś chce dokonać tzw. samodonosu, to owszem może, ale nie ma powodu ponieważ nie wszyscy muszą otrzymać takie decyzje, po drugie wiele okresów może ulec przedawnieniu "

Szkoda, że to posiedzenie nie było transmitowane.

Pytać, upewniać się i wyjaśniać wątpliwości należy, stąd ponowiono zapytanie zarówno w interpelacji P.Poseł Kołodziej, jak i na spotkaniu 12.01.w Łodzi oraz w zleceniu Poseł Kołodziej dla BAS.

Teraz trzeba czekać na odpowiedzi, a problemów z realizacją umorzeń dotyczących różnych przypadków, jest zdecydowanie więcej i nie należy ich zaniedbywać,czego odzwierciedleniem jest interepelacja P.Posła Siedlaczka
Edytowane przez Maja dnia 26-01-2014 17:20
 
Maja
INFO DLA OSÓB KTÓRE CHCĄ WYCOFAĆ SWOJE POZWY Z SĄDÓW APELACYJNYCH


Wiele osób skarży się , że nie może skutecznie wycofać swoich pozwów, celem złożenia w ZUS wniosków o umorzenie. Pomimo wielomiesięcznego oczekiwania, terminy rozpraw nie były wyznaczone.
Obecnie te sądy (w niektórych miastach) pomimo braku terminów rozpraw, stosują (celowo ?) przewlekłą procedurę i bez powodu wysyłają zapytania o zgodę na wycofanie pozwu do stron czyli ZUS i płatnika. Jest to zdecydowanie działanie na zwłokę i wydłużanie w czasie.
Wykonałam tel.do dwóch sądów i usłyszałam w jednym, że jest wiele wycofań pozwów i trochę to trwa, a w drugim, że decyzja o zastosowanej procedurze należy do przewodniczącego sądu i może zastosować taką jaką uzna za stosowną.

Podaję na wszelki wypadek przepisy na które można się powołać (warto znać :-)) pisząc wniosek o cofnięcie pozwu

http://lexplay.pl...ego_skutki

" Niekiedy już po wytoczeniu powództwa powód - z różnych przyczyn - odstępuje od zamiaru dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.Powód może skorzystać z instytucji przewidzianej w przepisie art. 203 k.p.c. i złożyć oświadczenie o cofnięciu pozwu.

Art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy.
Cofnięcie pozwu jest czynnością procesową i następuje poprzez złożenie przez powoda oświadczenia, że cofa pozew. Oświadczenie o cofnięciu pozwu może zostać zawarte w piśmie procesowym; powód może złożyć takie oświadczenie również ustnie do protokołu. Pozew może zostać cofnięty bez zgody pozwanego jedynie do momentu rozpoczęcia rozprawy. Oznacza to, że powód, który chce skutecznie cofnąć pozew bez uzyskania zezwolenia pozwanego, winien uczynić to najpóźniej po wywołaniu sprawy.
Po tym momencie skuteczność oświadczenia o cofnięciu pozwu uzależniona będzie od zgody pozwanego
Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie( tj.14 dni) uważa się za wyrażenie zgody (art. 203 § 3 k.p.c.).

Cofnięcie pozwu pociąga za sobą (co do zasady) wydanie przez Sąd postanowienia o umorzeniu postępowania. "

P.S

Podałam z apelacyjnych , bo w okręgowych ( z info do dzisiaj) procedura ograniczana jest zdecydowanie do obowiązującego minimum zgodnego z w/w przepisami.
Edytowane przez Maja dnia 28-01-2014 14:03
 
Maja
zus-fuj , dobrze, że pogadaliśmy sobie przez telefon Uśmiech i do sprawy wracamy wieczorem.

Nie jestem prawnikiem, nie znam się , ale odczytać uzasadnienie z pisma sądowego umiem Uśmiech
Ludzie mają problem, bo ani terminu sprawy, ani wycofania pozwu nie mogą uzyskać.
Z sądu apelacyjnego osoba dostała postanowienie po 14 dniach od posiedzenia niejawnego, na którym sąd wydał " postanowienie o umorzeniu postępowania z wniosku powoda " powołując się na w/w artykuły.
W innym sądzie nie może , bo mówią, że zależy to od przewodniczącego, to chyba coś tu nie gra ?
Czym różni się sąd apelacyjny w Opolu od sądu w Łodzi, czy Warszawie ?
Inne przepisy k.p.c ?
Przecież apelacja jest od wyroku sądu okręgowego ! Odwoływał się i wycofał swój pozew.

O co Tobie chodzi, wyjaśnij nam to Uśmiech

Wklejam treść postanowienia sądu:

POSTANOWIENIE


Dni.......,..

Sąd Apelacyjny III Wydział Pracy.....................................................
Na posiedzeniu niejawnym w składzie:

Przewodniczący: --------------------

Po rozpoznaniu w dniu...... na posiedzeniu niejawnym
sprawy -------------------------
z udziałem--------------------------
przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w-------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

Postanawia:
Umorzyć postępowanie w sprawie

UZASADNIENIE


W dniu-------------- XY------ złożył od wyroku (...)


Pismem z dnia..... wnioskodawca wycofał apelację z uwagi, że chce skorzystać z przepisów Ustawy z dnia 09.11.2012r.
o umorzeniu należności (...)
Odwołanie może być cofnięte bez zgody przeciwnika procesowego aż do rozpoczęcia rozprawy (art.201 par.1 k.p.c)
Sąd uznał, że cofnięcie wniosku nie jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, nie zmierza do obejścia prawa (art.203 par.1 i par.4 k.p.c), nie narusza także słusznego interesu ubezpieczonego (art.469 k.p.c)

Wobec powyższego Sąd na mocy art. 355 k.p.c., orzekł jak w sentencji.Tutaj też można o tym poczytać http://prawo-pora...u,642.html

A co na to zus-fuj ?
Edytowane przez Maja dnia 29-01-2014 15:42
 
zus fuj
Majka, spoko, zaraz zajrzę do lexa. A na razie zapoznajcie się z tym tekstem:
http://www.calisia.pl/articles/21352
 
zus fuj
Cofnięcie pozwu jest czynnością procesową, którą powód odwołuje wytoczone powództwo. Odwołanie następuje przez złożenie sądowi oświadczenia woli. Cofając pozew, powód rezygnuje z procesu, natomiast nie rezygnuje z roszczenia przysługującego mu w stosunku do pozwanego. Samo cofnięcie pozwu może wywołać skutek w postaci umorzenia postępowania (o czym niżej). Cofnięcie pozwu, jako że jest czynnością procesową, może być odwołane, nie można natomiast uchylić się od skutków procesowych cofnięcia pozwu. Inaczej ujmując tę kwestię, należałoby stwierdzić, że powód, składając zażalenie na - wydane w następstwie cofnięcia pozwu - postanowienie o umorzeniu postępowania, nie uchyla się, jak ma to miejsce w przypadku czynności prawnych, od złożonego oświadczenia o cofnięciu pozwu, lecz odwołuje je. Odwołalność czynności procesowych jednak nie może być dowolna. Odwołujący musi wykazać następczą przyczynę odwołania. Odwołanie czynności procesowych ma także swoje granice czasowe. W odniesieniu do cofnięcia pozwu zostały one oznaczone w art. 203 § 1 k.p.c., według którego pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku, co oznacza, że do wydania prawomocnego wyroku, a więc do chwili jego uprawomocnienia się. Pozew więc może być cofnięty przed sądem pierwszej instancji, drugiej instancji, a także przed Sądem Najwyższym. Cofnięcie pozwu przed uprawomocnieniem się wyroku i przed jego zaskarżeniem zostało uregulowane w art. 332 § 2 k.p.c. Skuteczne cofnięcie pozwu w okresie po wydaniu wyroku i przed jego zaskarżeniem (skuteczność cofnięcia sąd zbada według przesłanek z art. 203 § 4 k.p.c.) będzie uzasadniać wydanie przez sąd pierwszej instancji postanowienia, na podstawie którego wyrok zostanie uchylony i postępowanie zostanie umorzone (np. "uchyla wyrok Sądu Rejonowego w Pabianicach z 1 września 2006 r., sygn. akt I C 212/06 i umarza postępowanie w sprawie" ). Jeśli cofnięcie pozwu nastąpi po zaskarżeniu wyroku, podstawę prawną jego uchylenia i umorzenia postępowania postanowieniem wydanym przez sąd drugiej instancji będzie stanowić art. 386 § 3 k.p.c. Jeżeli cofnięcie pozwu nastąpi po zaskarżeniu wyroku sądu drugiej instancji, Sąd Najwyższy - postanowieniem wydanym na podstawie art. 398.19 k.p.c. - uchyli wydane w sprawie wyroki i umorzy postępowanie. Od cofnięcia pozwu należy odróżnić zrzeczenie się roszczenia.
Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych
Pietrzkowski Henryk
Wydawca: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
Rok wydania: 2012
Wydanie: 6
Miejsce wydania: Warszawa
 
zus fuj
Henryk Pietrzkowski jest sędzią Sądu Najwyższego, znanym z wielu opracowań z zakresu prawa cywilnego, m.in. jako autor komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego w części dotyczącej postępowania egzekucyjnego oraz Metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych. Przez ponad 25 lat kształcił aplikantów sądowych i radcowskich.
 
Maja
zus fuj napisał(a):
W odniesieniu do cofnięcia pozwu zostały one oznaczone w art. 203 § 1 k.p.c., według którego pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku, co oznacza, że do wydania prawomocnego wyroku, a więc do chwili jego uprawomocnienia się. Pozew więc może być cofnięty przed sądem pierwszej instancji, drugiej instancji, a także przed Sądem Najwyższym. Cofnięcie pozwu przed uprawomocnieniem się wyroku i przed jego zaskarżeniem zostało uregulowane w art. 332 § 2 k.p.c.


Dziękuję za potwierdzenie Uśmiech
Pytanie, jak długo sąd może rozpatrywać złożony wniosek ?
 
Maja
Napisałam:Ludzie mają problem, bo ani terminu sprawy, ani wycofania pozwu nie mogą uzyskać

Zgodnie z tym co napisał jag cyt: jak już pisałem wcześniej - nie jest to ustawowo wymagane - do złożenia wniosku o umorzenie...
ZUS tak wie co ma robić później...


Tylko, że to niesie za sobą pewne konsekwencje o których jag nie pisze.

Wyjaśniam w czym problem:

Faktycznie zgodnie z ustawą każdy kto itd. (...) może złożyć wniosek o umorzenie i owszem ZUS wie co ma robić i robi to zgodnie z zapisem w systemie informatycznym ZUS i literą prawa.

ZUS rozpatruje wniosek i wydaje decyzję w której pisze tak :

Po rozpatrzeniu wniosku pana/i z dnia---- Zakład informuje, że nie może udzielić umorzenia na podstawie ustawy z dnia 09.11.2012r. ( ... ) ponieważ nie stwierdzono na koncie płatnika zaległości za okres wskazany we wniosku.

ZUS w swoich pismach nie wyjaśnia ubezpieczonym o co chodzi i nie pisze w taki sposób :

Po rozpatrzeniu Pana/i wniosku z dnia---- informujemy , że ponieważ pana/i sprawa, jest w trakcie postępowania sądowego Zakład nie może stwierdzić zadłużenia, lub jego braku na pana/i koncie, do czasu zakończenia tego postępowania prawomocnym orzeczeniem sądu .

Każdy kto chce mieć rozpatrzony wniosek o umorzenie , musi posiadać albo prawomocną decyzję, albo prawomocne postanowienie sądu (czyli wyrok).

Tylko na podstawie prawomocnej decyzji o wyłączeniu z ubezpieczeń społecznych z tyt. UZ, PN itd. stwierdzającej podleganie ubezp. społecznym z tyt. prowadzonej DG, ZUS może wszcząć postępowanie wyjaśniające celem wydania decyzji o warunkach umorzenia
i w konsekwencji decyzję o umorzeniu.

Jeśli ktoś nie ma decyzji i złoży wniosek( bo może), to powinien go uzasadnić prośbą o sprawdzenie tych okresów i ewentualne wydanie decyzji celem umorzenia należności .

ZUS najpierw wszczyna postępowanie wyjaśniające celem wydania decyzji wyłączającej i stwierdzającej podleganie z DG,
a dopiero po jej uprawomocnieniu wszczyna postępowanie wyjaśniające dotyczące wyliczenia należności umarzalnych, celem wydania decyzji o warunkach umorzenia.
W tym postępowaniu warto brać udział i przestrzec się przed dziwnymi naliczeniami należności nieumarzanych powstałych z powodu przeksięgowania składek za byłych, lub obecnych pracowników na własne konto płatnika,
jak i z przeksięgowania na zaległości za okres objęty ustawą, własnych składek opłaconych po 01 marca 2009r.

Dlatego osoby które długo czekały na terminy spraw i się ich nie doczekały, chcąc zakończyć swoją bardzo długa batalię
z ZUS( włącznie z udziałem w manifestacjach i innych działaniach) złożyły w sądach apelacyjnych wnioski o wycofanie swoich odwołań, niektórzy nawet dołączyli dobrze umotywowane prośby o przyspieszenie rozpatrzenia ich wniosku przez sąd.

Niestety na to również muszą czekać, ile ????? trudno stwierdzić z enigmatycznych odpowiedzi sekretariatów sądowych.

Raptem w dwóch przypadkach, bez pytania strony przeciwnej tj.ZUS i zainteresowanego,czyli płatnika (przypominam :wszystkie wnioski przed ustaleniem terminów spraw) , sąd wydał na posiedzeniach niejawnych w ciągu tygodnia od złożenia wniosku, postanowienia o umorzeniu i po 14 dniach od wydania przysłał je do wnioskodawców wraz z uzasadnieniem ( przykład w/w postanowienie).

Osoby, które otrzymały z ZUS w/w pisma o braku zaległości, będą musiały jeszcze raz złożyć wniosek o umorzenie po otrzymaniu postanowienia sądu !
Wiele osób wcześniej ucieszyło się z posiadania w/w decyzji o braku zadłużeń na swoim koncie. ZUS ich nie powiadamiał i nie będzie tego robił, a oni liczyli, że ZUS ich wnioski wznowi
i rozpatrzy. Gdyby nie złożyli ponownie wniosków nie skorzystaliby z umorzenia !
Edytowane przez Maja dnia 31-01-2014 00:32
 
Przejdź do forum: