Zobacz temat
 Drukuj temat
PO NOTYFIKACJI USTAWY
jag
Po treści odpowiedzi BAS na kolejne zapytanie Poseł Kołodziej w sprawie 15.01.2015 - nagle logicznym stał się fakt, że je zadano...

Z przymrużeniem oka...Hej!
Czyńmy wszystko, aby nie naszą rolą była rola Namiestnika w "GRZE O TRON" - dla niezorientowanych - stracił głowę, po uprzednim przyznaniu się do winy, której nie popełnił - lecz zaufał władcy, który mu obiecał łaskę...
 
Maja


annatur1
Dodany dnia 09-01-2014 21:16

Ustawa umorzeniowa dla 500 000 przedsiębiorców


http://www.youtub...D3cYg4HPAU

prawda w oczy
Dodany dnia 10-01-2014 09:29

Pani Poseł Ewa Kołodziej wystąpienie w Sejmie na temat:
Jak skorzystać z ustawy abolicyjnej ? Kilka praktycznych informacji !


http://videosejm....7fbFrFkz9s


Konferencja dotycząca ustawy umorzeniowej Łódź 12.01.2014


https://www.youtu...e=youtu.be

https://www.faceb...mp;theater

https://www.faceb...mp;theater


Ustawa z 09.11.2012r.

http://isap.sejm....0120001551

Decyzja KE z 20.11.2013r.

http://ec.europa...._115_2.pdfOpinia BAS
IV. Podsumowanie

W art. 1 ust. 5 ustawy abolicyjnej zawarto regulację przewidującą procedurę postępowania w przypadku, gdy decyzja o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lub decyzja o wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne została wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.Wniosek o umorzenie można złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji. W związku z powyższym w sytuacji, gdyby ZUS wydał przedmiotową decyzję po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy abolicyjnej, to ubezpieczony może na podstawie tej szczególnej regulacji złożyć wniosek po upływie terminu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy, który to jest terminem generalnym wskazanym w art. 1 ust. 4.

Dla przypomnienia z Decyzji KE:

(22) Aby skorzystać z umorzenia, należy złożyć odpowiedni wniosek do dnia 15
stycznia 2015 r. lub w terminie 12 miesięcy od przyjęcia decyzji orzekającej
zadłużenie, w zależności od tego, która data jest późniejsza.


(38) Ponadto, brak formalnej i faktycznej selektywności jest dodatkowo wzmocniony
przez brak jakiejkolwiek swobody uznania ze strony administracji (tj. ZUS-u).
Przedmiotowy środek ma bezpośrednie zastosowanie do wszystkich podmiotów,
które wykazały chęć jego stosowania i spełniają warunki określone w podstawie
prawnej. Działalność ZUS-u ogranicza się do zarządzania wdrażaniem środka,
przy czym organ ten nie posiada żadnych uprawnień do ingerowania w
przyznawanie środka lub jego intensywność.
Edytowane przez Maja9 dnia 09-11-2018 08:37
 
skorpion
ZagłosujmyUśmiech

http://www.dziennikzacho...tml#glosuj
" Im bardziej chore jest państwo, tym więcej w nim ustaw i rozporządzeń " Tacyt
 
Mt22-21
Przeczytałem ten wątek oraz poprzednie, lecz nie jestem pewien czy wnioskuję właściwie, dlatego pozwolę sobie wrócić do tematu.

22.07.2016 r. otrzymałem Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z datą 12.07.2016 r. w sprawie określenia wysokości należności składek (US/UZ/FP) za okres 03-2008/04.2008. Należności ustalone zostały 12.07.2016 r.

Z dniem 30.04.2008 r. dokonałem zgłoszenia w US czasowego zawieszenia działalności gospodarczej oraz dokonałem wyrejestrowania z ZUS. Od 30.04.2008 podlegam ubezpieczeniu KRUS. W lipcu 2009 roku zawieszona działalność została wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej. Przez cały ten okres do lipca 2016 nie dostałem żadnej informacji o jakichkolwiek zaległościach w ZUS.

Dopiero po otrzymaniu wezwania dowiedziałem się z internetu o ustawie abolicyjnej z 2012 roku. Trudno mi było jednak po 8 latach złożyć jakiekolwiek wyjaśnienia tym bardziej, że dokumentacji prowadzonej przez zewnętrzne biuro księgowe nie posiadam.

28.07.2016 r. złożyłem wniosek o umorzenie całości zadłużenia za okres objęty ustawą abolicyjną. 05.08.2016 otrzymałem Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego z 02.08.2016 r. z informacją o możliwości zapoznania się dowodami i materiałem sprawy. Z materiałem zapoznam się dopiero w poniedziałek 08.08.2016 r.

Czy dobrze rozumiem przywołaną tu interpretację ustawy abolicyjnej, iż obejmuje mnie 12 miesięczny okres złożenia wniosku o umorzenie od terminu decyzji orzekającej zadłużenie?

Czy słusznie złożyłem przedmiotowy wniosek? Co ewentualnie powinienem jeszcze zrobić? Będę zobowiązany za pomoc.
Edytowane przez Maja9 dnia 13-11-2016 19:53
 
annatur1
Słusznie. Jeżeli Pani nie odwoływała się od decyzji w sądzieto ma Pani rok na złożenie wniosku od otrzymanej decyzji. Prosze pilować terminu.
Edytowane przez Maja9 dnia 09-11-2018 08:38
annatur1
 
Przejdź do forum: